Counter Sevel Camping - 01 Kolind

Sevel Camping - 01 Kolind

Gå til indhold

Hoved menu:

Camping > 2009
Sevel Camping
13. august - 17. august 2009

En lille campingplads med gamle toiletbyninger, ingen butik, men gode indhegnede pladsen, måske lidt for små til nutidens campingvogne.
Pladsen er stille og rolig, med gode muligheder for gå og cykelture.

Ved Nautrupvej 15 går en trappe ned til gjæven, som er en slugt fra istiden, en bæk slynger sig gennem dalen og fortsætter sammen med stien gennem Stubbergård skov, stien slutter ved Stubbergård. Herfra kan man følge vejen tilbage til byen, eller midt på bakken dreje ind af stien til venstre og følge den til Klostervej. Turen gennem gjæven er en naturoplevelse, man ikke må snyde sig selv for.  

Stubbergård Sø ligger i Ny Holstebro Kommune ca. 4 km vest for Karup Å. Søen ligger i bunden af en tunneldal med dødishuller, der mod øst begrænses af Karup Hedeslette og mod vest af morænebakker med leret og sandet bund.
Med et overfladeareal på 154 ha er Stubbergård Sø en af de største ferskvandssøer i det tidligere Ringkjøbing Amt. Middeldybden er 2,3 meter og maksimumsdybden er ca. 10 meter.
Der snor sig en ca. 15 km. lang natursti rundt om hele søen.  

Fra 1388 - 1547. Nonnekloster af Benediktinerordenen nævnes første gang i 1268.
Klostret har udgjort et regulært firfløjet anlæg hvoraf der er bevaret en hvælvet kældersal, der siden ca. 1910 har været overdækket af en lille stråtægt bygning. Salen er bygget først i 1400-tallet, og den lå iøvrigt under klostrets vestfløj.
I begyndelsen af 1800-årene brændte en del af bygningerne og den sidste rest, på nær den tilbageblevne del af vestfløjen, blev nedrevet omkring 1870.
Klosterruinen er smukt beliggende ved Stubbergård Sø.

Området er en tidligere fjordarm, som er afgrænset fra Limfjorden med en dæmning og afvandes med pumpe. Den åbne vandflade er omgivet af en sammenhængende stor og tæt rørsump samt kulturenge med mindre partier af vældenge. Vest for dæmningen findes en naturgenoprettet strandeng.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu